Спортшкола Trefoil
trefoil@trefoil.ee +372 56 469 095
Документы
E-Spordikool
Тренеры
Расписание занятий
Голосование в клуб
Цены и оплата
Предлагаем работу

TEAM GYM, VÕIMLEMINE, TRAMPOLINE

 

Juhul kui Õpilase elukoht on Eesti elanikeregistri andmetel Tallinna linn, Harku või Viimsi
vald ning õpilase seaduslik esindaja kinnitab selleks ettenähtud portaali või kohaliku
omavalitsuse kaudu soovi määrata kohaliku omavalitsuse poolt makstav sporditegevuse toetus MTÜ Spordiklubile Trefoil , siis on Õpilase kuutasu:

 


 

MAKSMINE

  • VEMI arveldusarve: Swedbank EE712200221018234676 (arvel olemas)
  • Palume arvete tasumisel lisada kindlasti oma VIITENUMBER! (arvel olemas)
  • E-arvete süsteemiga liitunud õppemaksu eest tasujal on õigus õppemaksult tulumaks tagasi saada Tulumaksuseaduse §57 lõike 6 alusel. Selleks esitab Kool vastavad andmed Maksuametile. Maksuametile andmed genereerib VEMI-süsteem.
  • Kool ei vastuta andmete puuduliku info eest
  • Kui lapsevanem, kes on VEMI-ga liitunud ei ole arveid tasunud VEMI pangakontole ja pole lisanud oma viitenumbrit, siis ei laeku õppemaksu eest tasutud summa ka Maksu- ja Tolliametile ning tulumaks jääb tagastamata!
  • VEMI pangakontole tuleb üle kanda AINULT õppemaksud

 

Kõik muud tasud (võistluste osavõtutasud, laagrite tasud jm) tuleb tasuda MTÜ Spordiklubi Trefoil arveldusarvetele kas:

  • Swedbank EE712200221018234676

         

Õppemaks tuleb tasuda arvel märgitud kuupäevaks!


Наши партнёры

 

 

 

 

 

Следите за нами

 

 

© SK Trefoil