Spordikool Trefoil
trefoil@trefoil.ee +372 56 469 095
Team Gym
Trampolinvõimlemine
Sportakrobaatika
Harrastusvõimlemine

TeamGym (akrobaatiline rühmvõimlemine) 

 

Akrobaatiline rühmvõimlemine, Euroopas tuntud TeamGym nime all, on oma alguse saanud Põhjamaades, kus seda ala on harrastatud ligikaudu kolmkümmend aastat. Eestis on alaga tegeletud alates 1995 aastast.


Esimesed ametlikud Euroopa meistrivõistlused peeti Soomes 1996 aastal, kus Eesti naisrühm, mis koosnes endistest ja tegevriistvõimlejatest, saavutas 2.koha. TeamGym Euroopa meistrivõistlusi peetakse igal paarisaastal.


Võistlusmäärused

TeamGym võistlused peetakse kolmes võistluskategoorias: nais-, mees- ja segarühmad. Võimlejate arv rühmas on 6 –12.


TeamGym võistlus koosneb kolmest erinevast alast: 

 • vabaharjutus
 • akrobaatikarada (tumbling)
 • trampett. (minibatuut)

Vabaharjutus

 

Vabaharjutuse platsi mõõtmed on 14m x 20m ja see koosneb 35 mm (+/-2mm) paksustest mattidest.


Võistluskava, pikkusega 2.30 – 3.00 minutit, sooritatakse ilma vahenditeta vabalt valitud instrumentaalse muusika saatel. Esinemisel nõutakse efektiivset rühmatööd, elementide head tehnilist sooritamist ja vaatemängulisi akrobaatilisi elemente.

 

Akrobaatikarada

 

Varustuses sisalduvad: 

 1. Hoojooksuala - 20 m pikk ja umbes 1m lai ning sama kõrge akrorajaga.
 2. Akrorada - 13–15 m pikk ja 2 m lai, selle pikikesktelg peab olema markeeritud 50mm laiuse joonega, mis on akroraja värvist selgelt eristuv.
 3. Maandumisala - 6 m pikk ja 3 m lai. See koosneb sama kõrgetest mattidest nagu akrorada ja on kaetud akrorajaga jätkuva kattega. Kogu maandumisala peab olema kaetud ühtse kattega.
 4. Turvaalad - asetsevad akroraja lõpus (1 m lai ja 6-8 m pikk, fikseerituna samal tasapinnal vastu akrorada) ja maandumismattide külgedel ning lõpus (1 m lai, sama kõrgus maandumismattidega). 

Võistluskava sooritatakse vabalt valitud instrumentaalse muusika saatel. Kava maksimaalne pikkus on 2 min. ja 45 sek. Ajavõtt algab üheaegselt muusikaga ja lõpeb, kui kolmanda seeria viimane võimleja on maandunud.


Iga rühm sooritab kolm akrobaatilistest elementidest koosnevat seeriat, millest esimeses seerias sooritavad kõik võistlejad ühte elementi. Teises ja kolmandas seerias võivad võistlejad esitada sama elementi või sellest erinevaid raskusastme suurenemisega. Iga elemendi raskusaste on määratud raskusastmete tabelis.

 

Seeria peavad sisaldama kolme-elemendilist vahesammudeta kombinatsiooni. Pärast iga seeria sooritamist liiguvad võistlejad ühes rühmas jooksurütmis tagasi oma stardikohale.


Eesmärk on, et kõik võimlejad maanduvad viimase elemendi sooritamisel maandumisalale, mitte akrorajale. Kui on vaja turvata, siis ühel treeneril on lubatud seista maandumisalal.

Trampett


Varustuses sisalduvad: 

 1. Trampett (raam 110-125 cm; esiosa kõrgus 25 cm; tagaosa kõrgus 60 või 70 cm; võrk 60 x 60 cm, mis on elastselt raami külge ühendatud spetsiaalsete kummide või terasvedrudega)
 2. Trampett ja hüppelaud - kõrgus nais- ja segarühmadel 160cm, meesrühmadel 165 cm
 3. Ühendatud maandumisala - 6m pikk, 6m lai, 0,3m kõrge, mis on eraldi trampetile koos hüppelauaga ja trampetile ilma hüppelauata
 4. Turvaalad - 1 meetri laiune, maandumisalaga ühel tasapinnal
 5. Hoojoooksuala - 25 m pikk ja 1 m lai mõlemale trampetile 

Võistluskava sooritatakse vabalt valitud instrumentaalse muusika saatel. Kava maksimaalne pikkus on 2 min. ja 45 sek. Ajavõtt algab üheagselt muusikaga ja lõpeb, kui kolmanda seeria viimane võimleja on maandunud. Iga rühm sooritab kolm akrobaatilistest elementidest koosnevat seeriat, millest esimeses seerias sooritavad kõik võistlejad ühte elementi. Teises ja kolmandas seerias võivad võistlejad esitada sama elementi või sellest erinevaid raskusastme suurenemisega seeriat. Iga elemendi raskusaste on määratud raskusastmete tabelis.


Vähemalt üks seeria peab olema sooritatud hüppelaualt, kus võistlejad puudutavad lauda kahe käega (mitte jalgadega) ning vähemalt üks seeria peab olema sooritatud ilma hüppelauata. Pärast igat seeriat liiguvad võistlejad ühes rühmas jooksurütmis tagasi oma stardikohale.


Kaks treenerit peavad turvalisuse tagamiseks võimlejaid maandumismatil abistama.
 

Meie partnerid

 

 

 

 

 

Jälgi meid

 

 

© SK Trefoil